CIEPLARNIANY EFEKT

efekt szklarniowy

wzrost temperatury dolnych warstw atmosfery wskutek względnie słabego pochłaniania przez nią krótkofalowego promieniowania słonecznego, przy jednocześnie silnym pochłanianiu długofalowego promieniowania Ziemi (gł. przez parę wodną i dwutlenek węgla); ocenia się, że przy braku atmosfery średnia temp. pow. Ziemi wynosiłaby -23°C (obecnie +15°C); wskutek wzrostu zawartości w atmosferze tzw. gazów szklarniowych (CO2, CH4, O3, freonów i in.), stanowiącego efekt działalności gospodarczej człowieka, mogą nastąpić zakłócenia naturalnego efektu cieplarnianego prowadzące do wzrostu średniej temperatury; CO2 i inne gazy pełnią tu podobną rolę jak folia czy szyba inspektowa w szklarni - stąd nazwa zjawiska.1997 na międzynar. konferencji w Kioto (patrz protokół z Kioto)z udziałem 180 państw przyjęto program ograniczenia emisji CO2 do roku 2010 o 5%; w wyniku międzynar. sporów (konferencje 1998 Buenos Aires, 2000 Haga, petycja oregońska naukowców nie wiążących efektu cieplarnianego z działaniami człowieka) wprowadzenie ograniczeń wydaje się mało realne (przeciwne są m.in. USA, Chiny i Indie – gł. eminenci dwutlenku węgla, a także rosnące w siłę lobby międzynar. lotnictwa, które wyrządza atmosferze dwukrotnie większe szkody niż spaliny samochodowe i elektrownie, ponieważ zrzuca gazy wprost do stratosfery); wg ekspertów do roku 2100 temp. Ziemi podniesie się o 1,6 do 6C, najw. w Kanadzie, na Syberii i w Chinach.

Reklama

Powiązane hasła:

EFEKT SZKLARNIOWY, PROTOKÓŁ Z KIOTO, FREONY, EFEKT CIEPLARNIANY, ZATOKOWY PRĄD, ŚWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama