GRZEPSKI

Stanisław (1524-70)

filolog klasyczny, metrolog i matematyk; prof. Akademii Krakowskiej; znawca języków łac., gr., hebr. i kultury antycznej; autor pierwszej polskiej książki techn. Geometria. To jest miernictwa nauka... (Kraków 1566) z wykładem geometrii euklidesowej i praktycznego miernictwa; gł. dzieło De multiplici sicli et talento hebraico poświęcone starożytnej metrologii.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama