HYDROLOGIA

nauka o wodach występujących w przyrodzie, gałąź geofizyki; zajmuje się badaniem zjawisk i procesów w hydrosferze; dzieli się na hydrometeorologię, h. wód powierzchniowych i h. wód podziemnych. Badaniami z dziedziny h., zbieraniem obserwacji i ich publikacją zajmują się służby hydrologiczne, w Polsce - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Reklama

Powiązane hasła:

BATYFOTOMETR, WIELIKANOW, PAZDRO, KONDRACKI, WÓYCICKI, DYBOWSKI Benedykt, BYSTRZE, GEOFIZYKA, HYDROCHEMIA, SAWICKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama