Reklama

KATABATYCZNY RUCH

opadanie mas powietrza wzdłuż zanikających frontów atmosferycznych lub zawietrznych zboczy górskich (np. wiatr halny), połączone z adiabatycznym ogrzewaniem się powietrza.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama