ADAMPOL

Polonezköy

osada pol. kolonistów w Turcji na płn.-wsch. od Stambułu; zał. 1842 przez M. Czajkowskiego, przy poparciu ks. A. Czartoryskiego; ob. miejscowość wypoczynkowa z zachowanymi pol. akcentami; ok. 80 mieszkańców to potomkowie pol. osadników.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama