ANAGNI

miasto w środk. Włoszech (Lacjum); 25 tys. mieszk.; 1303 miejsce krótkotrwałego uwięzienia papieża Bonifacego VIII przez franc. kanclerza G. de Nogareta na tle konfliktu o prawo dysponowania dochodami z majętności kościelnych a faktycznie o prymat władzy świeckiej nad duchowną; papieża uwolnili mieszkańcy A., natomiast wydarzenie to wyznacza w dziejach symboliczny kres papieskich roszczeń do dominacji nad władzą świecką.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama