Reklama

ARAD

miasto w Rumunii nad Maruszą, na pograniczu z Węgrami; 191 tys. mieszk. (1989); ważny ośr. przemysłowy, m.in. produkcja taboru kolejowego, obrabiarek, nawozów sztucznych, mebli; teatr, filharmonia, muzea; lotnisko. Od X w. pod panowaniem Węgier, XVI-XVII w. w imperium osmańskim, po czym ponownie w państwie węg.; podczas rewolucji 1848-49 siedziba rządu L. Kossutha; po I woj. świat. przyłączony do Rumunii; prawosławna katedra i cerkwie z XVII-XVIII w., twierdza z końca XVIII w.

Reklama

Podobne hasła:

  • MARUSZA, rum. Mureş, węg. Maros...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama