BIDŻAJA

dawn. Bougie

miasto i port naft. w Algierii nad M. Śródziemnym; 114 tys. mieszk. (1987); rurociąg naftowy z Hasi Mesaud; przem. spoż. i chem.; antyczna kolonia weteranów rzymskich pn. Saldae z czasów Oktawiana Augusta (I w. p.n.e.), w V w. stol. państwa Wandalów. Zabytki: resztki akweduktu z II w., rzeźb i mozaik staroż.; meczet, warowna kasba i cytadela hiszpańska z XVI w.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama