ICA

miasto w płd.-zach. Peru nad rz. o tej samej nazwie, przy Drodze Panamarykańskiej; zał. 1563; zespół miejski 195 tys. mieszk. (1999); przem. włókienniczy, spożywczy; ośr. handlowy w rejonie uprawy bawełny i winorośli na sztucznie nawadnianych plantacjach; uniwersytet (zał. 1961).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama