Reklama

LEÓN

(Hiszpania, m.)

Reklama

miasto w płn. Hiszpanii, nad rz. Bernesga, u podnóży G. Kantabryjskich; ośr. adm. prowincji, 139 tys. mieszk. (2002); przem spoż., chem., włókienniczy, ceramiczny, metalowy; ośr. handl. i turyst., węzeł komunikacyjny; muzea; romańska kolegiata San Isidoro (XI, XII-XVIII w.) i kościół Nuestra Seora del Mercado, San Martin (XII w.), gotycka katedra Santa Maria de Regla (XIII-XV w.) z bogatym wystrojem wnętrza, klasztory: S. Marcos (XII, XVII w.), de los Carvajales, S. Pedro de Eslonza (XVI w.), pałace (XV-XVIII w.), ratusz (XVII w.). Od 68 p.n.e. stały obóz rzym. legionu Septima Gemina, wokół którego powstało miasto, 540 zajęte przez Wizygotów, 717 - przez muzułmanów, od poł. IX w. - przez Asturię; 910-1230 stol. Królestwa Leónu; rozwój handl. i rzem. związany z położeniem na trasie pielgrzymek do Santiago de Compostela.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama