Reklama

MAHABALIPURAM

Reklama

miejscowość w Indiach (Tamilnad) w pobliżu Madrasu; nagromadzenie wczesnośredniowiecznych zabytków architektury i rzeźby (świątynie z VII w.: Dharmaradży, Kriszny, Wisznu oraz nadmorska Dżalasiajana); także słynna płaskorzeźba skalna Narodziny Gangesu.

Powiązane hasła:

PALLAWOWIE, INDYJSKA SZTUKA, INDYJSKA SZTUKA, RATHA

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama