Reklama

MÉRIDA

(Hiszpania)

Reklama

miasto w Hiszpanii (Estremadura) nad Gwadianą, w prowincji Badajoz; 43 tys. mieszk. (2001) przem. spoż., włókienniczy; ośr. handlowy regionu roln. i turystycznego; w starożytności pn. Emerita Augusta, zachowało rzym. zabytki: teatr, amfiteatr, ruinę łuku triumfalnego Trajana, most, akwedukt; ruiny twierdzy arab.; Casa de los Corbos z kolumnami dawnej świątyni rzym.; muzeum archeologiczne.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama