Reklama

NABLUS

Nabulus

miasto w Palestynie, w części okupowanej przez Izrael, na płn. od Jerozolimy; biblijne Szechem wzmiankowane w egipskich dokumentach z XIX w. p.n.e., w VIII w. p.n.e. w granicach Izraela, zasiedlone przez Samarytan, którzy przetrwali w grupach do dziś; zburzone w II w. p.n.e., odbudowane jako Flavia Neapolis; 636 zdobyte przez Arabów, 1099 przez krzyżowców (do 1187), od XV w. w rękach imperium osmańskiego, 1923-48 bryt. mandat Palestyny, następnie przyznany Jordanii, od 1967 pod okupacją Izraela; 1927 zniszczone przez trzęsienie ziemi; 50 tys. mieszk. (2000); przem. spoż., drzewny, mydlarski; rzemiosło; lokalny ośr. handlu regionu sadowniczego; liczne zabytki: podziemne grobowce żydowskie, ruiny rzymskie, meczety na gruzach kościołów chrześcijańskich; w synagodze rękopis Pięcioksięgu Samarytan; w sąsiedztwie - wg tradycji - studnia Jakuba.

Reklama

Powiązane hasła:

SYCHEM, NABULUS

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama