Reklama

WARNA

Reklama

miasto wydzielone we wsch. Bułgarii nad M. Czarnym; w starożytności rzymskie Odessos, później opanowane przez Słowian; ob. nazwa znana od VII w.; od końca XIV w. pod panowaniem tureckim; 10 XI 1444 bitwa między oblegającymi miasto wojskami węgierskimi dowodzonymi przez króla Polski i Węgier Władysława III, zw. potem Warneńczykiem, a Turkami pod wodzą sułtana Murada II, zakończona klęską chrześcijan i śmiercią Władysława; w XVIII i XIX w. ważna twierdza obronna Turcji nad M. Czarnym; od 1878 w granicach Bułgarii; 311 tys. mieszk. (2003); ważny ośr. gosp., kult. i naukowy kraju; największy bułg. port morski; przem. stoczniowy, włókienniczy, odzieżowy, maszynowy, metalowy, chem.; elektrownia; port lotniczy i węzeł kolejowo-drogowy; kilka szkół wyższych, instytuty naukowe związane z gospodarką morską, planetarium, delfinarium; ośr. turystyczno-wypoczynkowy o międzynar. znaczeniu (kąpieliska, kompleksy hotelowe), uzdrowisko klimatyczne; coroczne festiwale filmowe; resztki architektury z czasów rzymskich, wczesnochrześcijańskich i bizantyjskich (VI w.), zabytki sakralne z okresu dominacji tureckiej; w okolicy, na polu bitwy z 1444, dwa trackie kurhany grobowe (1935 jeden z nich przekształcono w mauzoleum Władysława III); opodal W. rezerwat przyrody Kamienny Las i kąpielisko Złote Piaski.

Powiązane hasła:

ZŁOTE PIASKI, KAMIENNY LAS, TOŁBUCHIN, CZARNE MORZE, HUNYADY, CESARINI Giuliano, AŁADŻA MONASTYR

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama