ARGENTYŃSKI BASEN

rozległe zagłębienie dna O. Atlantyckiego w płd.-zach. części, rozciągające się pomiędzy płd.-wsch. wybrzeżem Ameryki Płd. a podwodnym Grzbietem Śródatlantyckim; pow. ok. 9 mln km2; głęb. 5000-5500 m, maksymalna 6681 m.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama