BATIAL

strefa w morzach i oceanach - między litoralem a abisalem - obejmująca dno stoku kontynentalnego i półmroczne wody głębinowe, od ok. 200 do ok. 1800 m; w b. panuje temp. 5°-15°C (niższa w rejonach polarnych), zasolenie ok. 35‰; brak roślin zielonych; fauna (gł. ryby drapieżne) dość liczna w warstwach płytszych, w głębszych rzadka; gł. osady to muły, rzadziej piaski.

Reklama

Powiązane hasła:

LITORAL, OSADY

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama