BENGALSKA ZATOKA

zatoka na O. Indyjskim, między Płw. Indyjskim (i w. Cejlon) na zach. a Płw. Indochińskim (z archipelagami Andamanów i Nikobarów) od wsch.; pow. 2191 tys. km2, głęb. do 4519 m; do Zat. B. uchodzą: Ganges, Brahmaputra, Godawari, Kriszna, Mahanadi; gł. porty nad Z.B.: Madras, Wisiakhapatnam, Cittagong, Kalkuta, Sittwe; podmorskie złoża ropy naft.; leży w strefie klimatu monsunowego, częste huragany tropikalne.

Reklama

Powiązane hasła:

SITTWE, KOROMANDELSKIE WYBRZEŻE, MAHAWELI GANGA, WSCHODNIOINDYJSKI GRZBIET, WIŚAKHAPATNAM, KRISZNA, PUDUĆĆERI, ĆITTAGONG, BENGAL, DEKAN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama