BOTNICKA ZATOKA

część M. Bałtyckiego na płn. od Wysp Alandzkich, między Szwecją a Finlandią; pow. 112 tys. km2, głęb. do 294 m; temperatura wód powierzchniowych w sierpniu 12-14°C, w lutym ok. -1°C; zamarza od listopada do maja; połowy śledzia i łososia; uchodzą do niej liczne rzeki skandynawskie i fińskie, w tym: Dal, Ljungan, ngerman, Lule, Torne, Kemi; gł. porty nad Z.B.: Gäole, Sundsvall, Lule (Szwecja), Pori, Vaasa, Oulu (Finlandia).

Reklama

Powiązane hasła:

KEMI, ANGERMAN, DAL, KALIX, LULE, PITE, UME, LJUSNAN, KEMI, LJUNGAN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama