HUDSOŃSKA NIZINA

nad Zat. Hudsona w Kanadzie, między rz. Churchill i Zat. Jamesa; dł. ok. 1200 km, szer. do 300 km, mocno zabagniona; gł. m.: Fort Albany, Fort Severn, Yorc Factory, Churchill.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama