OCKO-DOŃSKA NIZINA

nizina w środkowej Rosji, rozciągnięta między Wyż. Środkoworosyjską a Nadwołżańską; obejmuje dorzecze środkowej Oki i górnego Donu; część płn. zwana Niz. Mieszczorską, część środk. i płd. - Niz. Tambowską; zbudowana z piaszczystych osadów morenowych i lessopodobnych glin; klimat umiarkowany, ciepły, suchy, o cechach kontynentalnych; średnia temp. lipca 19-22oC, stycznia -10 do -12oC; roczna suma opadu ok. 500 mm; region rolniczy; gł. m. Tambow, Lipieck, Tuła, Riazań.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama