PÓŁNOCNOMAZOWIECKA NIZINA

północna część Nizin Środkowopolskich, na płn. od dolnego Bugu i Wisły; przylega do Pojezierzy Chełmińsko-Dobrzyńskiego i Mazurskiego; obniżona pod wpływem procesów występujących w okresie zlodowacenia środkowopolskiego; ostańce moren, sandry; wyróżnia się na niej Wysoczyznę Płońską, Równinę Raciąską, Wzniesienia Mławskie, Wysoczyznę Ciechanowską, Równinę Kurpiowską, Dolinę Dolnej Narwi, Międzyrzecze Łomżyńskie.

Reklama

Powiązane hasła:

KURPIOWSKA PUSZCZA, PISA, LUBAWSKI GARB, ŁYDYNIA, BIAŁA PUSZCZA, WKRA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama