RYBIEGO POTOKU DOLINA

polodowcowa dolina po płn. stronie Tatr Wysokich, zachodnie odgałęzienie Doliny Białki między Opalonym i Miedzianym od zach. a Rysami i Żabimi Szczytami od wsch.; w górnej części rozszerza się w kotły polodowcowe; dnem płynie Rybi Potok, który odwadnia dwa największe jeziora w dolinie: Morskie Oko i Czarny Staw.

Reklama

Powiązane hasła:

PANORAMA TATR, CZARNY STAW NAD MORSKIM OKIEM, ŻABI KOŃ, ŻABI MNICH, CUBRYNA, ŻABI SZCZYT WYŻNI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama