WĘGIERSKA WIELKA NIZINA

Alföld

nad środkowym Dunajem, Drawą i Cisą, na Węgrzech; resztki słonych stepów - puszty (na zachód od Debreczyna, rezerwat biosfery); wydobycie gazu ziemnego, ropy naft.; źródła mineralne; hodowla; uprawa zbóż, winorośli, sadownictwo.

Reklama

Powiązane hasła:

SAMOSZ, KARPATY, KECSKEMÉT, SERBIA I CZARNOGÓRA, LATEŃSKA KULTURA, Alföld

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama