WIELKOPOLSKA NIZINA

część Nizin Środkowopolskich, obejmująca dorzecze Warty i środkowej Odry (Pradolina Notecka, Pojezierze Wielkopolskie, Pradolina Warciańsko-Odrzańska, Wzniesienia Gubińsko-Żerkowskie, Nizina Południowowielkopolska).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama