BAKKER Jan Pieter

(1906-69)

geograf hol., prof. uniw. w Amsterdamie, czł. Królewskiej Akad. Nauk i Sztuki, czł. honorowy Pol. Tow. Geograficznego; zajmował się gł. geomorfologią; odkrywca 500-letniego rytmu akumulacyjnego form i osadów brzegowych; sformułował prawo rozwoju zbocza denudacyjnego (wspólnie z J.W. Le Heux).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama