BOHDANOWICZ Karol

(1864-1947)

geolog, geograf, podróżnik; prof. petersburskiego Inst. Górniczego, od 1921 AGH w Krakowie; dyr. Państwowego Inst. Geologicznego, czł. PAN; odbył wiele wypraw naukowych, nad M. Ochockie, na Kamczatkę, na Płw. Czukocki, nad M. Kaspijskie (badania złóż ropy naft.), a także do Turkiestanu, Iranu, Afryki Płn.; specjalista w zakresie technologii poszukiwań rud i ropy naft.; m.in. Surowce mineralne świata.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. NAUKA. SCHYŁEK XIX W., ARKTYKA, POLSKIE TOWARZYSTWO GEOLOGICZNE, PIEWCOW

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama