BUCHARI, al-

(810 - 870)

wybitny teolog, podróżnik i historyk muzułmański pochodzenia perskiego; autor jednego z dwóch obowiązujących w islamie zbiorów hadisów czyli opowieści o życiu Mahometa i jego uczniów; stanowią one tzw. sunnę (arab. = droga, sposób postępowania) będącą źródłem religii i uzupełnieniem .

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama