CHRZANOWSKI Wojciech

(1793-1861)

generał, topograf wojsk.; współpracował przy wykreślaniu mapy Królestwa Pol.; w powstaniu listopadowym m.in. szef Sztabu Głównego; po upadku powstania na emigracji; 1849 wódz armii piemonckiej; kierował końcowymi pracami nad wydaniem w Paryżu wielkiej mapy Polski w skali 1:300 000.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama