CLUVERIUS Filip

(1580-1622)

geograf gdański, prof. uniw. w Lejdzie; zapoczątkował geografię hist., wyodrębnił geografię fiz. i mat. oraz chorografię (opis krajów); gł. dzieła: Germania Antiqua, Italia et Sicilia Antiqua, Introductionis in universam Geographiam.

Reklama

Podobne hasła:

  • FILIP, Pochodzenia greckiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama