CZARNOCKI Jan

(1889-1951)

geolog; czł. PAU, dyr. Państwowego Inst. Geologicznego; badania nad stratygrafią, paleografią i tektoniką G. Świętokrzyskich oraz złożami kopalin użytecznych; po II woj. świat. współorganizator służby geol. i badań geol. w Polsce; m.in. Stratygrafia i tektonika gór Świętokrzyskich, Geologia regionu łysogórskiego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama