CZARNOCKI Stefan

(1878-1947)

geolog; prof. AGH w Krakowie; badacz złóż kopalin użytecznych w Rosji i Polsce; opracował mapę rozmieszczenia zasobów węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym i określił w przybliżeniu ich wielkość oraz najkorzystniejsze gospodarczo kierunki ich eksploatacji; zbadał kaukaskie złoża ropy naft.; Mapa bogactw kopalnych w Rzeczypospolitej Polskiej 1:750 000.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. NAUKA. PO 1918, POLSKIE TOWARZYSTWO GEOLOGICZNE

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama