DYLIK Jan

(1905-73)

geograf i geomorfolog; prof. uniw. w Łodzi; czł. PAN; doctor h.c. uniw. w Caen i Strasburgu; 1956-72 przew. Komisji Geomorfologii Peryglacjalnej Międzynar. Unii Geograficznej; wybitny znawca geografii prehistorycznej, geomorfologii peryglacjalnej i ogólnej, geografii osadnictwa; 1957 uczestnik polskiej wyprawy na Spitsbergen.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama