DYLIKOWA Anna

(1912-2000)

żona Jana, geograf i geomorfolog; prof. uniw. w Łodzi; autorka prac z zakresu geomorfologii glacjalnej, m.in. O metodzie badań strukturalnych w geomorfologii glacjalnej, Geografia Polski. Krainy geograficzne.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama