GORCZYŃSKI

Władysław (1879-1953)

meteorolog i klimatolog; 1919 organizator i pierwszy dyr. Państwowego Inst. Meteorologicznego, czł. wielu organizacji i towarzystw naukowych; podczas II woj. świat. wykładał na uniw. amerykańskich; od 1947 prof. uniw. w Toruniu; 260 prac naukowych, poświęconych zwłaszcza aktynometrii (był konstruktorem solarymetru) i klimatologii (twórca systemu klasyfikacji klimatów).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama