HANN

Julius von (1839-1921)

meteorolog i klimatolog austriacki; prof. uniw. w Wiedniu; 1877-97 dyr. austr. Inst. Meteorologicznego; współzałożyciel Austr. Tow. Meteorologicznego; prowadził badania klimatów świata; zdefiniował szereg podstawowych pojęć z zakresu meteorologii fizycznej; opisał zjawisko fenu; podał dynamiczną teorię cyklonów; ważniejsze prace: Handbuch der Klimatologie, Die Erde als Ganzes, ihre Atmosphäre und Hydrosphäre; Lehrbuch der Meteorologie.

Reklama

Podobne hasła:

  • HANNA, Hanna to jakby bliźniacza...
  • HANN, Antoni (1796-1861)
  • HANNA, Odmiana imienia -> Anna.(...)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama