BUŁGARIA WOŁŻAŃSKO-KAMSKA

państwo utworzone w X w. przez tureckie plemię Protobułgarów w dorzeczu środk. Wołgi i dolinie rz. Kamy; 1236 podbite przez Mongołów; 1431 część terenów nad Kamą włączono do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, pozostałe 1438 zajął tzw. chanat kazański.

Reklama

Powiązane hasła:

CZUWASZJA, PROTOBUŁGARZY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama