CZUWASZJA

Czawasz

republika federacyjna w Rosji, w środkowym biegu Wołgi; pow. 18,3 tys. km2, 1,3 mln mieszk. (2003), gł. Czuwaszy i Rosjan; stol.: Czeboksary. Powierzchnia nizinna, pagórkowata; klimat umiarkowany, kontynentalny; gł. rz.: Wołga i jej dopływy; 30% pow. zajmują lasy; uprawa zbóż, grochu, tytoniu, konopi, chmielu; hodowla bydła i trzody chlewnej, owiec; różnorodny przemysł; na Wołdze rozwinięta żegluga. Ziemie Cz. w VIII-IX w. należały do Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej, od XIII w. pod zwierzchnością Złotej Ordy; 1552 przyłączone do Rosji; w 2. poł. XIX w. rozwój przem.; 1920 utworzono Czuwaski Okręg Autonomiczny; 1925-89 Czuwaska Autonomiczna SRR, od 1992 w składzie Federacji Rosyjskiej.

Reklama

Powiązane hasła:

CZUWASZE, CZEBOKSARY, CZAWASZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama