BRODNICKIE POJEZIERZE

północna część Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, na pr. brzegu Drwęcy; urozmaicona rzeźba, wzgórza morenowe, zgrupowanie malowniczych jezior rynnowych o kierunku prostopadłym do doliny Drwęcy; na części obszaru Brodnicki Park Krajobrazowy.

Reklama

Powiązane hasła:

BRODNICKI PARK KRAJOBRAZOWY, PARTĘCZYNY WIELKIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama