POJEZIERZE

obszar krajobrazowo-geogr. z dużą liczbą jezior, niemal zawsze nizinny; p. charakteryzuje rzeźba polodowcowa (glacjalna) z okresu plejstocenu, a także formy ukształtowania terenu powstałe w rezultacie nagromadzenia przez lądolód różnorodnych osadów (moreny, drumliny, kemy, ozy, sandry); w Polsce wyróżnia się P. Mazurskie, Pomorskie i Wielkopolskie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama