Reklama

ROMINCKA PUSZCZA

część Pojezierza Litewskiego, na granicy z Rosją (enklawą Kaliningradzką), na płn.-wsch. od Jez. Gołdap; w granicach Polski ok. 10 tys. ha; silnie pofałdowany teren morenowy (wys. 150-200 m), odwadniany do Pregoły przez Romintę; drzewostan sosnowo-świerkowy z domieszką dębu, grabu i klonu; liczne strumienie o bystrym nurcie, między wzgórzami moren torfowiska, ostoja łosia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama