SUWALSKIE POJEZIERZE

nazwa pol. części Pojezierza Litewskiego; dzieli się na Pojezierze Wschodniosuwalskie (maksymalna wys. 298 m) i Zachodniosuwalskie (maksymalna wys. 257 m); urozmaicona rzeźba terenu, duża liczba jezior (zwł. na Wschodniosuwalskim); w rejonie wsi Szurpiły i Udryn odkryto 1962 cenne i bogate złoża rzadkich metali - tytanu i wanadu; 1979 podjęto wstępne prace związane z ich eksploatacją (przerwane w latach 80.), w pocz. lat 90. ostatecznie zaniechane w związku z utworzeniem Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Reklama

Powiązane hasła:

SEJNY, SEJNY, CZARNA HAŃCZA, WIGIERSKI PARK NARODOWY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama