WSCHODNIOSUWALSKIE POJEZIERZE

część zach. Pojezierza Litewskiego, położona na płn.-wsch. krańcu Polski i na Litwie; rozciąga się od górnego biegu Błędzianki i Czarnej Hańczy na zach. po granice sandru augustowskiego na płd.; pow. w Polsce 1250 km2; wys. do 298 m w okolicy Wiżajn (Rowelska Góra); liczne pozostałości polodowcowe: wały morenowe, kemy, drumliny, ozy, rynny jeziorne (m.in. najgłębsze w Polsce jez. Hańcza: 108,5 m); płd.-wsch. część zw. Pojezierzem Sejneńskim jest niższa (wys. do 150 m); znajdują się tu dość głębokie jeziora: Gaładuś i Serwy; klimat typowo kontynentalny (114 dni z temp. poniżej 0°C, okres wegetacyjny 190 dni); w płn.-zach. części P.W. Suwalski Park Krajobrazowy.

Reklama

Powiązane hasła:

GAŁADUŚ, WSCHODNIOBAŁTYCKIE POJEZIERZA, KRZEMIENIUCHA, SUWALSKIE POJEZIERZE, SZESZUPA, HAŃCZA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama