ZACHODNIOPOMORSKIE POJEZIERZE

płn. część Pojezierzy Południowobałtyckich, między doliną Odry na zach. a Pojezierzem Kaszubskim na wsch.; dł. ok. 350 km, szer. 12-60 km; na płn. graniczy z pobrzeżami Szczecińskim i Koszalińskim, na płd. z Pojezierzem Południowopomorskim; wzgórza morenowe o wys. ponad 250 m (Siemierzycka Góra, 256 m); P.Z. należy do dorzecza Odry (Płonia, Ina, Drawa, Gwda) i bezpośredniego zlewiska M. Bałtyckiego (Rega, Parsęta, Grabowa, Wieprza, Słupia, Łupawa, Łeba); liczne jeziora, gł. rynnowo-wytopiskowe; P.Z. dzieli się na mniejsze regiony: pojezierza Myśliborskie, Choszczeńskie, Ińskie, Drawskie, Bytowskie i wysoczyzny: Polanowską i Łobeską; region turystyczno- wypoczynkowy; uzdrowisko Połczyn-Zdrój.

Reklama

Powiązane hasła:

MYŚLIBORSKIE POJEZIERZE, KOSZALIŃSKIE POBRZEŻE, BYTOWSKIE POJEZIERZE, CZERNICA, REGA, DRAWSKIE POJEZIERZE, WIEPRZA, POMORSKIE POJEZIERZE, POŁUDNIOWOBAŁTYCKIE POJEZIERZA, PARSĘTA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama