ALZACKI KANAŁ

zw. Wielkim Kanałem

boczny kanał Renu po zach. stronie rzeki (na wsch. Francji), między StrasburgiemBazyleą (Szwajcaria); dł. 118 km; integralna część kaskady Renu z 10 elektrowniami wodnymi; wybudowany 1928-70, wykorzystywany do transportu surowców mineralnych i mat. budowlanych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama