AMGA

rzeka w azjat części Rosji, w Jakucji; najdłuższy dopływ Ałdanu; dł. 1462 km, dorzecze 69,3 tys. km2; źródła w G. Ałdańskich, płynie przez Płaskowyż Nadleński; duże sezonowe wahania stanu wód; zamarza na ok. 7 miesięcy; żeglowna na dł. 472 km.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama