Reklama

AMUR

rzeka w Rosji, w górnym i środk. biegu graniczna z Chinami; powstaje z połączenia Szyłki i Argunia, opływa od płn. Wielki Chingan, przełamuje się przez Mały, w dolnym biegu płynie zabagnioną doliną, uchodząc estuarium do M. Ochockiego; dł. 2824 km; pow. dorzecza 1855 tys. km2; zamarza na 7 miesięcy w górnym biegu, latem powoduje powodzie; gł. dopływy: Ussuri, Sungari, Zeja, Bureja, Amguń; ważna droga wodna, żeglowna na całej długości; obfituje w ryby; gł. m. nad A.: Chabarowsk, Błagowieszczeńsk, Amursk, Komsomolsk, Nikołajewsk.

Reklama

Powiązane hasła:

MOSKWITIN, ARGUŃ, DYBOWSKI Benedykt, NIKOŁAJEWSK NAD AMUREM, NIWCHOWIE, ZEJA, ONON, BŁAGOWIESZCZEŃSK, USSURI, NONNI

Podobne hasła:

  • amur, (= ryba), złowić amura,...
  • Amur, (= rzeka), brzeg Amuru,...
  • Amur, rzeka wpd.-wsch. Syberii,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama