ATHABASKA

(rz.)

rzeka w zach. Kanadzie; dł. 1231 km, pow. dorzecza 153 tys. km2; źródła w Górach Skalistych, przepływa m.in. przez park nar. Jasper oraz jezioro A.; liczne progi i wodospady oraz bystrza; po połączeniu z rz.Peace tworzy Rzekę Niewolniczą; gł. dopływy Pembina, Clearwater; żeglowna w dolnym biegu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama