AVON

nazwa kilku rzek W. Brytanii: 1. Lower A. - w płd. Anglii, dł. 120 km, źródła na wzgórzach Cotswold Hills, połączona kanałem z Tamizą, uchodzi do estuarium rz. Severn (Kanał Bristolski), leży nad nią m. Bristol; 2. Upper A. - w płd. Anglii, l. dopływ rz. Severn, dł. 155 km; źródła na wzgórzach Northampton, płynie szeroką doliną, wpada do Kanału La Manche; leży nad nią m. Stratford-upon-Avon; 3. East A. - w płd.-zach. Anglii, dł. 80 km, wpada do kanału La Manche, żeglowna od m. Salisbury.

Reklama

Powiązane hasła:

BRISTOL, SALISBURY, RUGBY, WARWICK, RUGBY, STRATFORD-UPON-AVON, REDDITCH

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama