BARYCZ

rzeka w Obniżeniu Milicko-Głogowskim, prawy dopływ Odry; dł. 133 km; źródła na wys. 126 m, ujście na wys. 74 m n.p.m. (rz. o najmniejszym spadku w Polsce 0,37‰); płynie przez kotliny Milicką i Żmigrodzką, uchodzi w Pradolinie Głogowskiej; szeroka, zabagniona, z kompleksami stawów rybnych (Stawy Milickie); rezerwat ptactwa wodnego i błotnego; od 1996 na części przyległego obszaru Park Krajobrazowy Doliny B. o pow. 87 km2; nad B. leżą Milicz, Odolanów, Żmigród.

Reklama

Powiązane hasła:

MILICKIE STAWY, ODRA, MILICZ, ŻMIGRÓD

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama