BEREZYNA

rzeka na Białorusi, pr. dopływ Dniepru; dł. 613 km, pow. dorzecza 24,5 tys. km2; wypływa na Wysoczyźnie Mińskiej, płynie przez Niz. Środkowoberezyńską w zabagnionej dolinie; zamarza od grudnia do kwietnia; dopływy: Świsłocz (pr.) i Bóbr (l.); żeglowna na dystansie 505 km, połączona 1793-1804 kanałem z Dźwiną; leżą nad nią: Borysów, Bobrujsk, Swietłogorsk. W 1812 resztki armii napoleońskiej cofając się spod Moskwy poniosły ciężkie straty przy przeprawie przez B.; w osłonie wyróżniły się oddziały polskie.

Reklama

Powiązane hasła:

BEREZYNA NIEMNOWA, ZASŁAW, CERAMIKI KRESKOWANEJ KULTURA, SWIETŁOGORSK, DREGOWICZE, BOBRUJSK, UBIEL, LEGIA NADWIŚLAŃSKA, BORYSÓW, DNIEPR

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama